CERTYFIKAT

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie

przystąpił w roku szkolnym 2020/2021 do ubiegania się

o Certyfikat Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty

“Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Certyfikat napis

Każda ze szkół wchodzących w skład ZSO 3 podejmuje działania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym, pielęgnowaniu tradycji oraz wartości tkwiących w naszej ojczyźnie oraz we własnym regionie.

Promując edukację patriotyczną i regionalną, realizujemy zadania, które będą prezentowane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Zespołu.


sniadanie z pilsudskim

Szkoła pamiętaSzkoła do hymnu

Szkolna Izba Warmińska

Skip to content