CERTYFIKAT

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie

przystąpił w roku szkolnym 2020/2021 do ubiegania się

o Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

“Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Certyfikat napis

Każda ze szkół wchodzących w skład ZSO 3 podejmuje działania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym, pielęgnowaniu tradycji oraz wartości tkwiących w naszej ojczyźnie oraz we własnym regionie.

Promując edukację patriotyczną i regionalną, realizujemy zadania, które będą prezentowane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Zespołu.

Uroczyste nadanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”


Zadania ZSO nr3:

dęby pamięci napis

Szkoła pamiętaSzkoła do hymnuFestyn niepodległościowo

sniadanie z pilsudskimstan wojenny napisdzien wiecznie zielonych roslinlekcje otwarte napisbz na warmiiSzkolna Izba Warmińskadzien babci i dziadkana ludowotytuł kartka dla rodakadzien jezyka ojczystego

dzien zolnierzy wykletychspacer po izbielegenda warmińskazielony festiwalo warmińskich i mazurskich emnacypantkachwarmia moja mala ojczyznawarmia w literaturzeKatyń pamiętamy wystawaprojekt szkolny dawne gospodarstwoJak świętuje ważne dniinnowacja pedagogicznanasz region i miasto oczami uczniów

wystawa bab pruskichtradycje regionalne od kuchniprzedstawieniawycieczki po muzeach wirtualniedziedzictwo mojego regionuwarsztaty kulinarne marcepangazetka szkolnasportkanie ze swiadkiem historiiplebiscyt wystawakonkurs moja baba pruskanasze korzeniePiękno Warmii wycieczka rowerowaDom Gazety Olsztyńskiejkoło regionalno-historyczneprjket przezntacja

Skip to content