Projekt „Warmia – moja mała ojczyzna” 

Marzec upłynął w PM nr 8 pod hasłem Warmia – moja mała ojczyzna.

Na zdjęciu widać elementy kącika warmińskiego, takie jak: baba pruska, książki, strój warmiński, zdjęcia z regionu Warmii, herb miasta Olsztyn, portrety Mikołaja Kopernika.

Z tej okazji  przeprowadzony został Przegląd Fotografii Rodzinnej, na który rodzice nadsyłali, a także przynosili fotografie miejsc i krajobrazu charakterystycznego dla terenów Warmii.

Dzięki ich pomocy udało się przygotować  wystawę fotografii rodzinnej przedstawiającej krajobraz naszego regionu.

Na zdjęciu widać elementy kącika warmińskiego, takie jak: baba pruska, strój warmiński, zdjęcia z regionu Warmii, lalki warmińskie.

Ponadto zorganizowany został przepiękny warmiński kącik, w którym przedszkolaki miały okazję podziwiać prawdziwy warmiński strój, albumy ze zdjęciami zwierząt zamieszkujących tereny Warmii oraz stare fotografie naszego miasta Olsztyn. 

Wszystkiego czujnym okiem strzegła kolorowa BABA PRUSKA.

https://pm8.zso3.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/04/3-1.jpg

https://pm8.zso3.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/04/4-1.jpg

 

W ramach projektu dzieci zwiedziły także on-line nasz Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Muzeum Warmii i Mazur, a po wirtualnej wycieczce wykonały pracę plastyczną- zamek Kapituły Warmińskiej. Dzięki temu mogą popisać się dużą wiedzą o naszym regionie. 

https://pm8.zso3.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/04/6-2.jpg

https://pm8.zso3.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/04/5-1.jpg

Skip to content