Wycieczka rowerowa „Piękno Warmii”

Wycieczka do chaty warmińskiej w Gronitach

Przeszłość geologiczna Warmii – wycieczka rowerowa

skład wycieczki

W wycieczce rowerowej, która odbyła się 16.06.2021 r., uczestniczyło 11 uczniów klasy 7c oraz dwóch opiekunów.

Jej celem było propagowanie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz historycznego Olsztyna i okolic.

Udając się do Gronit, grupa zatrzymała się w Kortowie, aby posłuchać ciekawostek z przeszłości tego miejsca oraz wziąć udział w lekcji w terenie „Przeszłość geologiczna Olsztyna i okolic”. Po dotarciu do miejscowości Gronity grupa udała się do „Izby Warmińskiej”, która powstała z inicjatywy mieszkańców. Można w niej obejrzeć przedmioty charakterystyczne dla tamtej epoki, np. młynek do kawy, maszynę do szycia, kufry itp. Natomiast piękna kapliczka, która znajdowała się nieopodal, stała się pretekstem do pogadanki na temat innych kapliczek, z których słynie Warmia. Kolejnym punktem był mały cmentarz,na którym według mieszkańców jest pochowana rodzina zawiadowcy stacji kolejowej zamordowana przez żołnierzy radzieckich. Na zakończenie wycieczki zorganizowano pieczenie kiełbasek na grillu w otoczeniu pięknej pogody. Uczniom i ich opiekunom towarzyszyły wspaniałe krajobrazy Warmii.

zdjęcia z wycieczki

Skip to content