Emeryci i renciści

KOMUNIKAT

 dla emerytów

Osoby, które nie dostarczyły kopii rewaloryzacji emerytury zobowiązane są do jej dostarczenia

Olsztyn, dnia 02.06.2022r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ NALEŻY SKŁADAĆ
DO 26.06.2022 R.

W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM.

KOMUNIKAT

 dla emerytów

Wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy składać do 27.06.2022 r.,
w Sekretariacie Głównym, przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-686 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zso3.olsztyn.eu

Olsztyn, dnia 13.06.2022 r.

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Deklaracja-o-rezygnacji-z-dokonywania-wp-at-do-PPK-v2

Wniosek o zapomogę zdrowotną

Regulamin ZFŚS

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Wniosek o przyznanie świadczenia na wypoczynek dla dzieci i młodzieży z ZFŚS

 

 

 

 

 

Skip to content