Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”

   Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 25 wzięła udział

w projekcie  edukacyjnym „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowanego w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 

„Ukryte dziedzictwo” to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, ale również promocja tych działań w społeczeństwie, w szczególności wśród uczniów. 

W projekcie wzięły udział klasy czwarte (IV c, IV e, IV f) oraz piąte (V a, V d). Przeprowadzone zajęcia miały za zadanie kształtować wśród uczniów świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. Po ukończeniu projektu szkoła otrzymała certyfikat.

 dyplom ukryte dziedzictwo

Skip to content