Innowacja pedagogiczna „Noszo gadka, czyli gyszychty po warnijsku” 

W ramach innowacji pedagogicznej „Noszo gadka, czyli gyszychty po warnijsku”

w IX LO zorganizowano lekcję otwartą, w czasie której przybliżono uczniom historię naszego regionu, tradycje i zwyczaje wielkanocne na Warmii, omówiono cechy charakterystyczne gwary warmińskiej oraz zaprezentowano wybrane wyrazy, wyrażenia i zwroty.  

Skip to content