Legenda warmińska

12 marca 2021 r. odbyło się na MS Teams w kl. V d SP nr 25 niezwykłe wydarzenie – zajęcia z wychowawcą, w czasie których uczniowie mieli okazję zapoznać się  z legendą warmińską pt. „Źródełko”, obejrzeli przedstawienie zrealizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”, a także mogli podjąć dyskusję na temat wierzeń ludowych w naszym regionie w odniesieniu m. in. do zjawisk przyrodniczych. Czytanie treści utworu poprzedziła rozmowa na temat Warmii, tradycji i twórczości regionalnej oraz ważnych wydarzeń historycznych w naszym regionie. 

TREŚĆ LEGENDY pt. “Źródełko”(pdf)

   W czasie zajęć dużo uwagi poświęcono również różnym formom działalności zespołów folklorystycznych na Warmii, a wnikliwiej przyjrzano się pracy Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”, ponieważ to właśnie w wykonaniu tego zespołu uczniowie obejrzeli przedstawienie „Źródełko” przygotowane na podstawie legendy I. Kwintowej. Tę niecodzienną lekcję wychowawczyni zakończyła podsumowaniem wiedzy na temat poznanej legendy. 

Przedstawienie taneczno – teatralne na podstawie legendy warmińskiej Ireny Kwinto (youtube.com)

 

Skip to content