Projekt „My, Warmiacy i Mazurzy…”

PROJEKT:

„My, Warmiacy i Mazurzy, z dumą patrzymy w przyszłość,

pielęgnując przeszłość i dorobek naszych przodków”

 

   Od marca do czerwca 2021 r. realizowaliśmy w ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” projekt „My, Warmiacy i Mazurzy, z dumą patrzymy w przyszłość, pielęgnując przeszłość i dorobek naszych przodków”. 

   Projekt był skierowany do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i miał na celu zapoznanie ich z życiem codziennym, zwyczajami i kulturą ludzi zamieszkujących Warmię  

i Mazury. 

   W ramach projektu uczniowie poznawali historię Warmii i Mazur, uczyli się rozpoznawać strój warmiński i mazurski, uczestniczyli w żywej lekcji historii, poznawali tradycje wielkanocne w tych regionach, uczyli się się  tańca warmińskiego, a także uczestniczyli  w warsztatach kulinarnych, w czasie których sami przygotowali warmińskie marcepany. 

   Podsumowaniem  projektu było przygotowanie stałej gazetki ilustrującej wybrane działania, przeprowadzenie quizu wiedzy o tradycjach, zwyczajach i kulturze Warmii i Mazur  

oraz zamieszczenie prezentacji z przeprowadzonych działań na stronie internetowej ZSO 3. 

Skip to content