Nasz region i miasto oczami uczniów 

Jednym z wielu działań podjętych w ramach certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” było przeprowadzenie w SP nr 25, w klasach piątych lekcji  w czasie których uczniowie wykonali plakaty zachęcające do odwiedzenia stolicy Warmii lub regionu.   

W swoich pracach, wykonanych różnymi technikami, prezentowali zabytki architektury, pomniki, wszelkie atrakcje turystyczne i ciekawostki przyrodnicze naszego regionu.  

W bardzo ciekawych pracach, można zauważyć duże zaangażowanie w chęć pogłębiania  i zainteresowanie historią regionu. Świadczą o tym prace plastyczne oraz prezentacje wykonane przez uczniów.

Skip to content