„Nasze korzenie” – wywiad z absolwentką naszej szkoły

Wywiad z absolwentką Aleksandrą Horoszko.

Jego celem było  pokazanie,  jaki wpływ miała na nią szkoła i idee w niej propagowane, na jej późniejsze wybory i aktywność społeczną.

Obecnie uczennica działa w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

zobacz film

Skip to content