„Legendy warmińskie w komiksie” – konkurs

W ramach promowania dziedzictwa kulturowego Warmii w ZSO nr 3 zorganizowano konkurs

„ Legendy warmińskie w komiksie”.

Prace konkursowe były nadsyłane w ciągu 2 miesięcy, a w czerwcu komisja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Lista laureatów, wraz z najlepszymi pracami, została zaprezentowana na tablicy ogłoszeń ZSO 3 i na stronie internetowej szkoły. W konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów. Mimo pandemii konkurs cieszył się ogromną popularnością.

 

 

Skip to content