Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracodawca i Reprezentacja Osób Zatrudnionych zgodnie potwierdzają, że  instytucją finansową zarządzającą PPK w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 została wybrana AVIVA  S. A. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa   Osób…

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w…

Dot. organizowania spotkań towarzyskich przez uczniów

Panie i Panowie dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn   Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zwracam się z prośbą o wystosowanie…

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych miasta Olsztyna?

Opisana w poradzie procedura umożliwia użytkownikowi utworzenie hasła dostępu do systemu podczas pierwszego logowania lub utworzenie nowego hasła w sytuacji,gdy użytkownik zapomni (lub chce zmienić) swoje hasło dostępu. Jak uzyskać…

Przedszkole Miejskie Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 25

IX Liceum Ogólnokształcące

Świetlica

   

Biblioteka z czytelnią multimedialną

Orlik

Skip to content