Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracodawca i Reprezentacja Osób Zatrudnionych zgodnie potwierdzają, że  instytucją finansową zarządzającą PPK w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 została wybrana AVIVA  S. A. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

 

Osób zatrudnione, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia składają wniosek o zawarcie umowy  o prowadzenie PPK  –  załącznik nr 1

 

Osoby zatrudnione, które chcą zrezygnować składają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK   – załącznik nr 2

 

Wszystkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych są na stronie. www.mojeppk.pl

 

– Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK i  Deklaracja-o-rezygnacji-z-dokonywania-wp-at-do-PPK-v2 dostępna jest w zakładce Emeryci i Renciści

Skip to content