Certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

przystąpił w roku szkolnym 2020/2021 do ubiegania się

o Certyfikat Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty “Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Każda ze szkół wchodzących w skład ZSO 3 podejmuje działania służące kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym, pielęgnowaniu tradycji oraz wartości tkwiących w naszej ojczyźnie oraz we własnym regionie.

Promując edukację patriotyczną i regionalną, realizujemy zadania, które będą prezentowane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Zespołu.certyfikat ok

 

Skip to content